Default title

Announcement Sarado po ang mga opisina ng Bantayog ng mga Bayani mula December 24, 2016 hanggang January 2, 2017. Pero maari pong dalawin ang Bantayog Wall of Remembrance sa panahong iyan. Ang mga bisita ay hinihikayat na mag-iwan mg kanilang pangalan at contact details sa guardhouse. May isang logbook na nakalaan lamang para dito. Magkita-kita Read more about Default title[…]

Response on Behalf of the families, comrades and friends of Martyrs and Heroes (Media and Professionals) included in the Wall of Remembrance at the Bantayog ng mga Bayani, Nov. 30, 2016:

Response on Behalf of the families, comrades and friends of Martyrs and Heroes (Media and Professionals) included in the Wall of Remembrance at the Bantayog ng mga Bayani, Nov. 30, 2016: It has been a cliche to refer to departed friends and loved ones as having lived a “full life”. Yet, one cannot think of Read more about Response on Behalf of the families, comrades and friends of Martyrs and Heroes (Media and Professionals) included in the Wall of Remembrance at the Bantayog ng mga Bayani, Nov. 30, 2016:[…]