MONTEALTO, Rodolfo

“If the military harasses us, we have nothing [to defend ourselves with] except our bare bodies. I’m not certain to return. But whatever happens, this is for the good of all (Wala mang goy seguro ang among lakat. Kong harason mi sa mga military wala man mi armas nga dala gawas sa among bukton ug lawas. Walay seguro nga makabalik. Pero, dili bale, unsa man ang akong dangatan kini kaayohan man sa tanan).”