MONTEALTO, Rodolfo

“If the military harasses us, we have nothing [to defend ourselves with] except our bare bodies. I’m not certain to return. But whatever happens, this is for the good of all (Wala mang goy seguro ang among lakat. Kong harason mi sa mga military wala man mi armas nga dala gawas sa among bukton ug lawas. Walay seguro nga makabalik. Pero, dili bale, unsa man ang akong dangatan kini kaayohan man sa tanan).”

MEGALLEN, Rogelio Jr.

“I must die for my native land. I hope one of my brothers would take my place in the struggle because this is for the national liberation of the Filipinos (Kinahanglan panginmatyan nako ang atong yutang natawhan. Kong puede man lang anaay usa sa akong mga manghod nga mosunod sa akong paghimakas, kay kini para sa kahilwayan sa pangabuhi sa tanan).”

LOCANILAO, Norberto

“I don’t mind if something happens to me. We have but one life. If I die, I only ask that you find and bury my body. I need to join this struggle to achieve our national freedom (Dili bale kon may matabo kanako, ka yang kabuhi tagsa ra man. Kon mamatay mang gyod ko pangitaon lang ninyo aron hiposon, kay gikinahanglan gayod nako ang pagpakigbisog para maangkon nato ang kahilwayan.)”